چقدر خوبه
1395/10/29 | 02:07   

چقدر خوبه بعضی از آدما بدونن
اگه چیزی رو به روشون نمیاری
 از "سادگی" نیست
 شاید دیگه اونقدر واست مهم نیستن که 
 روشون حساس باشی


   
Mahtab | Comment()