تبلیغات

پشتیبانی

♛JoorVaJoor♛ - میپندارند که زنده اند
میپندارند که زنده اند
1396/07/18 | 19:00   
آدم ها همه میپندارند که زنده اند
برای آن ها تنها نشانه ی حیات بخار گرم نفس هایشان است
کسی از کسی نمیپرسد:آهای فلانی،از خانه ی دلت چه خبر؟!
گرم است؟!چراغش نوری دارد هنوز...؟!

   
♛..Mahtab..♛ | Comment()