داشتن یه دوست خوب
1396/07/17 | 21:00   
داشتن یه دوست خوب توی این دنیای بد
مثل نوشیدن یه فنجون چای داغ
توی هوای سرد و برفیه
درسته که نمیتونه هوا رو گرم کنه
ولی در عوض دلت رو گرم میکنه

   
Mahtab | Comment()