زهر تلخ
1396/07/21 | 14:46   
شاید دعوا بین زن و شوهر و
دوست دختر و دوست پسر
نمک زندگی باشه
ولی دعوا با دوست صمیمی
مثل زهر تلخه
هوای همدیگرو داشته باشیم

   
Mahtab | Comment()