آرزوی برگشتن به گذشته
1395/11/21 | 20:31   
بعضی روزها آرزو می‌کنیم به گذشته‌ها برگردیم ، نه بخاطر اینکه چیزی را عوض کنیم ، بلکه برای اینکه یک چیز هایی را "دوباره" احساس کنیم

   
Mahtab | Comment()