تبلیغات

پشتیبانی

♛JoorVaJoor♛ - یادمان نرود
یادمان نرود
1395/11/7 | 20:36   
یادمان نرود...
در دفتر دیکته فردایمان بنویسیم:
انسان بودن،پاک بودن،مسئول بودن و در اندیشه سرنوشت دیگران بودن؛وظیه نیست!
بلكه باید جزء صفت آدمی باشد.

   
♛..Mahtab..♛ | Comment()