تبلیغات

پشتیبانی

♛JoorVaJoor♛ - زندگی میگذرد
زندگی میگذرد
1396/08/10 | 04:42   
باید خوب و بد دنیا را پذیرفت ، وقت ناراحتی لبخند زد ، به داشته ها عشق ورزید و آنهایی که رفتند را به خاطر سپرد
همیشه ببخشید ولی هرگز چیزی را فراموش نکنید ، از اشتباهاتتان درس بگیرید اما هرگز افسوس نخورید ، آدمها تغییر میکنند ، مشکلات به وجود می آیند ، اما یادتان باشد ، زندگی میگذرد

   
♛..Mahtab..♛ | Comment()