تبلیغات

پشتیبانی

♛JoorVaJoor♛ - دلخوشی کم نیست
دلخوشی کم نیست
1396/07/29 | 04:43   
برای زندگی کردن دلخوشی کم نیست
شمردن بلدی؟
هرروز صبح معجزه خورشید را میبینم
حرف میزنم،راه میروم،مینویسم
عزیزانی دارم که دلواپس دلواپسی هایشان میشوم
خانواده ام دوستانم همکارانم
خوشبختی درک همین دلخوشی های کوچک واقعیست
خوشبختی را استشمام کن با همه وجودت...

   
♛..Mahtab..♛ | Comment()