انسان قوی میخواهد
1396/07/30 | 04:44   
زندگی از ما یک انسان قوی می خواهد
باید محکم بود
باید سعی کرد همواره خود را در ثقل زمین احساس کرد
باید به جوش و خروش وحشیانه ی رودخانه ای که زندگیست
هیجان انگیز نگریست اما محکم ، بسیار محکم
باید با دستهایی قوی قایق خود را محکم نگاه داشت
وگرنه غرق شدن و ویرانی و قطعه قطعه شدنت حتمی ست
برای آدمهایی با قلب های حساس کار بسیار بسیار دشواریست
چون هر حس ارزشمندی تنیده می شود در تار و پودشان
چون همه چیز را زلال می بینند
باور خشونت زندگی و امواج وحشیانه اش از تصورات آنان دور است
چون همه چیز را به همان تقدس و پاکی که احساس می کنند باور دارند
این آدمها باید هزاران بار قوی تر باشند
آنها به خیانت به جفا به دروغگویی باور ندارند
آنها به هیچ چیز بدی باور ندارند
آنها به عشق باور دارند
به حضور روح مقدس الهی در ذره ذره ی هستی باور دارند
آنها باور ندارند که هر دوست داشتنی دوست داشتن نیست
و هر عشقی عشق نیست
آنها اگر جفا ببینند به طرز وحشتناکی فرو می ریزند
و نمی دانند تکلیفشان با باورهایشان چیست
آنها باید قایق خود را محکم تر از هر کس دیگری چنگ بزنند تا در اوج زیستن نمیرند

   
Mahtab | Comment()