آرامش یعنی
1396/08/1 | 04:00   
آرامش
نه عاشق بودن است
نه گرفتن دستی که محرمت نیست
نه حرف های عاشقانه و نه قربان صدقه های چند ثانیه ای
آرامش
حضور خداست
وقتی در اوج نبودن ها نابودت نمیکند
وقتی ناگفته‌هایت را بی آنکه بگویی ، می‌فهمد
وقتی نیازی نیست برای بودنش التماس کنی
غرورت را تا مرز نابودی پیش ببری
آرامش یعنی همین
تو بی هیچ قید و شرط خدا را داری

   
Mahtab | Comment()