حرمت دارند
1396/07/26 | 04:46   
چیزهایی هستند برای ندیدن ، اما نمی شود ندید
نمی شود دید و نادیده گرفت
و دیدنش درد دارد
دردی که خودت می دانی عمقش را و وسعتش را
و بسیاری اوقات چقدر حرف است برای گفتن
نه بهتر است بگویم چقدر حرف هست برای نگفتن
بعضی حرفها مال نگفتن اند
مال آلوده نشدن در دایره کلمات
همان جا ، کنج پستوی دل که باشند حرمت دارند

   
Mahtab | Comment()