تبلیغات

پشتیبانی

♛JoorVaJoor♛ - حرمت دارند
حرمت دارند
1396/07/26 | 04:46   
چیزهایی هستند برای ندیدن،اما نمی شود ندید!
نمی شود دید و نادیده گرفت
و دیدنش درد دارد.
دردی که خودت می دانی عمقش را و وسعتش را
و بسیاری اوقات چقدر حرف است برای گفتن...
نه بهتر است بگویم چقدر حرف هست برای نگفتن!
بعضی حرفها مال نگفتن اند،
مال آلوده نشدن در دایره کلمات...
همان جا،کنج پستوی دل که باشند حرمت دارند...

   
♛..Mahtab..♛ | Comment()