بغل کردن کاکتوس
1396/09/22 | 16:00   
دوست داشتن کسی که شما رو دوست نداره
مثل بغل کردنه کاکتوس میمونه
هر چی محکم تر بغلش کنی بیشتر آسیب میبینی

   
Enigma | Comment()