سه راه برای زود مردن
1396/09/21 | 16:00   
سه راه آسان برای زود مردن:
1.هر روز حداقل یک پاکت سیگار بکشید ، 10 سال زودتر خواهید مرد
2.هر روز نوشیدنی های الکلی بنوشید ، 30 سال زودتر خواهید مرد
3.عاشق کسی شوید که عاشق شما نیست ، هر روز خواهید مرد

   
Enigma | Comment()