پشتیبانی

♛JoorVaJoor♛ - گاهی می افتند
گاهی می افتند
1396/09/20 | 16:00   
انسان ها هر از چند گاهی از جایی می افتند
از لبه ی پرتگاه
از پا
از نفس
از این ور بوم
از اون ور بوم
از دماغ فیل
از چاله به چاه
از عرش به فرش
از چشم
از چشم
از چشم

   
♛..Mahtab..♛ | Comment()