خوشحال باش
1396/10/16 | 00:32   
وقتی از رفیقت خبری نیست
خوشحال باش
چون احتمالا حالش خوبه و همه چیزش رو به راهه که از یادش رفتی

   
Mahtab | Comment()