پشتیبانی

. - یک تست معتبر

یک تست معتبر

1396/10/18 18:52

نویسنده : *❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤*
موضوع: متفرقه ،

یک تست بسیار معتبر از پورفسور لیو کاردینالی:
چه کسی همیشه درقلب شماجای دارد؟!
این شوخی نیست!جواب تست رانگاه نکنید!
-عددی دلخواه بین(1-9)انتخاب کنید.
-آنرابا10جمع کنید.
-دوباره با5 جمع کرده.
-بازحاصل بدست آمده رابعلاوه8 کنید.
-این بارعدد دلخواهی راکه ابتدا انتخاب کرده بودید را ازحاصل کم کنید.
حالاباتوجه به لیست زیرشخصی که همیشه درقلبتان جای دارد را بیابید.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1-مخاطب خاصت
2-پدر
3-مادر
4-خواهر
5-برادر
6-عمو
7-دایی
8-عمه
9-خاله
10-همسر
11-دخترعمو
12-پسرعمو
13-دختردایی
14-پسردایی
15-دخترعمه
16-پسرعمه
17-دخترخاله
18-پسرخاله
19-دخترخواهر
20-پسرخواهر
21-دختربرادر
22-پسربرادر
23-من
 24-زن عمو 
25-زن دایی
26-شوهرعمه
27-شوهرخاله
شاید زیاد جا خورده باشی ولی علم هم نشون داده این شخص درقلب خیلی ها تاحالا جای داشته

شک داری؟!پس یه عدد دیگه انتخاب کن
✿ نظرات ✿ : برو پست ثابت
آخرین ویرایش: 1396/10/18 18:56