آدمها
1396/10/20 | 02:30   
آدمها
با بعضی حرف ها
با بعضی رفتار ها
سردت میکنن
بی حست میکنن
دهنتو میبندن
بعد میگن نیستی
ساکتی
سرد شدی
حرف نمیزنی
مثل روزای اول نیستی
دوستی ها همیشه دقیقا جایی سرد میشن که تو تازه دلت داشت بهشون گرم میشد

   
Enigma | Comment()