پررنگ
1396/11/5 | 08:36   
من کسایی رو دوست دارم که خودشونو تو زندگیم پررنگ میکنن
نه کسایی که فکر میکنن کم رنگ باشن میفتم دنبالشون

   
Mahtab | Comment()