مرد بودن
1396/11/21 | 16:35   
مرد بودن به نر بودن نیست
خیلی دخترا معرفتشون از صد تا مرد بیشتره

   
Enigma | Comment()