گذشتم
1396/12/29 | 03:09   
مرداب به رود خانه گفت:چه کردی که زلالی
رودخانه گفت:گذشتم

   
Mahtab | Comment()