یک بار برای همیشه
1397/05/17 | 00:00   
و روزی
آدمها یک بار برای همیشه از چشمانت می افتند
مهم نیست نسبتشان چقدر نزدیک است یا دور
مهم این است که تو تا ابد
هیچ حسی به آنها نخواهی داشت

   
Mahtab | Comment()