اما خب
1397/01/22 | 00:00   
بد اخلاق نیستم
اما خب
قرارم نیست با همه خوب باشم

   
Mahtab | Comment()