بی معرفت ترین آدمای زندگیم
1397/01/12 | 22:08   
بی معرفت ترین آدمای زندگیم
همونایی بودن که بیشتر ادعای با معرفت بودنو داشتن

   
Mahtab | Comment()