سرد که بشم
1396/10/29 | 00:00   
سرد که شدم
دیگه واسم مهم نیست کجایی ، چیکار میکنی
سرد که بشم
نه دیگه برام مهمی
نه دیگه بهت میگم بیا ببینمت
سرد که بشم
یه ساعت که هیچی یه سالم بگذره بهت پی ام نمیدم
سرد که بشم
صد نفرم بیان زیر پستات قربون صدقت برن چیزی نمیگم
حواست باشه
سرد که بشم
همون قدر که برام مهم بودی بی اهمیت میشی
میشم یکی بد تر از خودت

   
Enigma | Comment()   
میانگین
1396/10/26 | 00:50   
نه دوستت دارم
نه ازت بدم میاد
میانگین که بگیری میبینی مهم نیستی

   
Enigma | Comment()   
ارتفاع چشم هام
1396/10/26 | 00:40   
ارتفاع چشم هام خیلی زیاده
کسایی که ازش افتادن هیچ وقت دیده نشدن

   
Enigma | Comment()   
به همین راحتی
1396/10/25 | 00:00   
وقتی کسی با شما مثل یک گزینه رفتار میکنه ، با خارج کردن خودتون از معادله بهش کمک کنید انتخاب هاش محدود بشه
به همین راحتی

   
Enigma | Comment()   
تصویرت
1396/10/24 | 23:44   
حتی اگه خدا خودش بیاد پایین واسه تضمینت
یا حتی شیطون رو بفرسته واسه به گردن گرفتن تقصیرت
فایده نداره دیگه
خراب شد تصویرت

   
Enigma | Comment()   
آدمها
1396/10/20 | 01:30   
آدمها
با بعضی حرف ها
با بعضی رفتار ها
سردت میکنن
بی حست میکنن
دهنتو میبندن
بعد میگن نیستی
ساکتی
سرد شدی
حرف نمیزنی
مثل روزای اول نیستی
دوستی ها همیشه دقیقا جایی سرد میشن که تو تازه دلت داشت بهشون گرم میشد

   
Enigma | Comment()   
خوشحال باش
1396/10/15 | 23:32   
وقتی از رفیقت خبری نیست
خوشحال باش
چون احتمالا حالش خوبه و همه چیزش رو به راهه که از یادش رفتی

   
Enigma | Comment()   
آشفتگی من
1396/10/13 | 13:00   
آشفتگی من
از این نیست که تو به من دروغ گفته ای
از این آشفته ام که
دیگر نمیتوانم تو را باور کنم

   
Enigma | Comment()