ضعیف محکم
1396/11/21 | 15:38   
دختر یعنی
ضعیف محکم
انقدر ضعیف
که با بعضی حرفات میشکنه
انقدر محکم
که نذاره هیچ وقت بفهمی

   
Enigma | Comment()   
مرد بودن
1396/11/21 | 15:35   
مرد بودن به نر بودن نیست
خیلی دخترا معرفتشون از صد تا مرد بیشتره

   
Enigma | Comment()   
دختری باش
1396/11/21 | 15:29   
دختری باش
که همه آرزوشو دارن
نه اونی که همه باهاش خاطره دارن

   
Enigma | Comment()   
پررنگ
1396/11/5 | 07:36   
من کسایی رو دوست دارم که خودشونو تو زندگیم پررنگ میکنن
نه کسایی که فکر میکنن کم رنگ باشن میفتم دنبالشون

   
Enigma | Comment()