انسان قوی میخواهد
1396/07/30 | 03:44   
زندگی از ما یک انسان قوی می خواهد
باید محکم بود
باید سعی کرد همواره خود را در ثقل زمین احساس کرد
باید به جوش و خروش وحشیانه ی رودخانه ای که زندگیست
هیجان انگیز نگریست اما محکم ، بسیار محکم
باید با دستهایی قوی قایق خود را محکم نگاه داشت
وگرنه غرق شدن و ویرانی و قطعه قطعه شدنت حتمی ست
برای آدمهایی با قلب های حساس کار بسیار بسیار دشواریست
چون هر حس ارزشمندی تنیده می شود در تار و پودشان
چون همه چیز را زلال می بینند
باور خشونت زندگی و امواج وحشیانه اش از تصورات آنان دور است
چون همه چیز را به همان تقدس و پاکی که احساس می کنند باور دارند
این آدمها باید هزاران بار قوی تر باشند
آنها به خیانت به جفا به دروغگویی باور ندارند
آنها به هیچ چیز بدی باور ندارند
آنها به عشق باور دارند
به حضور روح مقدس الهی در ذره ذره ی هستی باور دارند
آنها باور ندارند که هر دوست داشتنی دوست داشتن نیست
و هر عشقی عشق نیست
آنها اگر جفا ببینند به طرز وحشتناکی فرو می ریزند
و نمی دانند تکلیفشان با باورهایشان چیست
آنها باید قایق خود را محکم تر از هر کس دیگری چنگ بزنند تا در اوج زیستن نمیرند

   
Mahtab | Comment()   
دلخوشی کم نیست
1396/07/29 | 03:43   
برای زندگی کردن دلخوشی کم نیست
شمردن بلدی؟
هرروز صبح معجزه خورشید را میبینم
حرف میزنم ، راه میروم ، مینویسم
عزیزانی دارم که دلواپس دلواپسی هایشان میشوم
خانواده ام دوستانم همکارانم
خوشبختی درک همین دلخوشی های کوچک واقعیست
خوشبختی را استشمام کن با همه وجودت

   
Mahtab | Comment()   
حرمت دارند
1396/07/26 | 03:46   
چیزهایی هستند برای ندیدن ، اما نمی شود ندید
نمی شود دید و نادیده گرفت
و دیدنش درد دارد
دردی که خودت می دانی عمقش را و وسعتش را
و بسیاری اوقات چقدر حرف است برای گفتن
نه بهتر است بگویم چقدر حرف هست برای نگفتن
بعضی حرفها مال نگفتن اند
مال آلوده نشدن در دایره کلمات
همان جا ، کنج پستوی دل که باشند حرمت دارند

   
Mahtab | Comment()   
در اشتباه ماندن
1396/07/25 | 03:47   
دلت را بتکان
اشتباهاتت وقتی افتاد روی زمین
بگذار همانجا بماند
فقط از لابه لای اشتباه هایت
یک تجربه را بیرون بکش
قاب کن
و بزن به دیوار دلت
اشتباه کردن اشتباه نیست
در اشتباه ماندن اشتباه است

   
Mahtab | Comment()   
قلب کوچک تو
1396/07/24 | 00:20   
هرگاه نتوانستی
اشتباهی را ببخشی
آن از قلب کوچک توست
نه بزرگی اشتباه

   
Mahtab | Comment()   
کار هر آدمی نیست
1396/07/23 | 15:10   
اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست
سرت را بالا بگیر و لبخند بزن
فهمیدن احساس کار هر آدمی نیست

   
Mahtab | Comment()   
بی خیال
1396/07/22 | 15:06   
بی خیال تمام دلواپسی هایمان به موسیقی دلنواز گوش کن فنجانت را سربکش و بگذار آنقدر حالمان خوب باشدکه یادمان برود امروز چند شنبه است

   
Mahtab | Comment()