اشتباهات
1396/08/12 | 00:20   
اشتباهات بخشی از زندگی اند
اگر مرتکبشان نشوید ، هرگز نخواهید آموخت ، اگر هرگز نیاموزید هیچ گاه پیشرفت نخواهید کرد

   
Enigma | Comment()   
زندگی میگذرد
1396/08/10 | 03:42   
باید خوب و بد دنیا را پذیرفت ، وقت ناراحتی لبخند زد ، به داشته ها عشق ورزید و آنهایی که رفتند را به خاطر سپرد
همیشه ببخشید ولی هرگز چیزی را فراموش نکنید ، از اشتباهاتتان درس بگیرید اما هرگز افسوس نخورید ، آدمها تغییر میکنند ، مشکلات به وجود می آیند ، اما یادتان باشد ، زندگی میگذرد

   
Enigma | Comment()   
حال و هوای دل
1396/08/9 | 03:43   
همه چیز بستگی به حال و هوای دلت دارد
اگر حال دلت خوب باشد
هوا آنقدرا هم آلوده نیست
از پس اجاره خانه هم می شود برآمد
و بیماری عزیزت کمتر آزارت می دهد و با یک دعا ، ته دلت قرص می شود و آرام می گیری
اگر حال دلت خوب باشد
فکر پریشانی طوفان دیشب آزارت نمی دهد و به بارش دل انگیز بعد از آن فکر می کنی
حال دلت که خوب باشد آدمها همه شان دوست داشتنی اند و بدون منت می توانی ببخشی
حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود که لحظه ای پا از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت که با دیروزت چقدر فرق داشتی
و کاش بشود همیشه که آدم حال دلش خوب باشد

   
Enigma | Comment()   
آرامش یعنی
1396/08/1 | 03:00   
آرامش
نه عاشق بودن است
نه گرفتن دستی که محرمت نیست
نه حرف های عاشقانه و نه قربان صدقه های چند ثانیه ای
آرامش
حضور خداست
وقتی در اوج نبودن ها نابودت نمیکند
وقتی ناگفته‌هایت را بی آنکه بگویی ، می‌فهمد
وقتی نیازی نیست برای بودنش التماس کنی
غرورت را تا مرز نابودی پیش ببری
آرامش یعنی همین
تو بی هیچ قید و شرط خدا را داری

   
Enigma | Comment()