بغل کردن کاکتوس
1396/09/22 | 15:00   
دوست داشتن کسی که شما رو دوست نداره
مثل بغل کردنه کاکتوس میمونه
هر چی محکم تر بغلش کنی بیشتر آسیب میبینی

   
Enigma | Comment()   
سه راه برای زود مردن
1396/09/21 | 15:00   
سه راه آسان برای زود مردن:
1.هر روز حداقل یک پاکت سیگار بکشید ، 10 سال زودتر خواهید مرد
2.هر روز نوشیدنی های الکلی بنوشید ، 30 سال زودتر خواهید مرد
3.عاشق کسی شوید که عاشق شما نیست ، هر روز خواهید مرد

   
Enigma | Comment()   
گاهی می افتند
1396/09/20 | 15:00   
انسان ها هر از چند گاهی از جایی می افتند
از لبه ی پرتگاه
از پا
از نفس
از این ور بوم
از اون ور بوم
از دماغ فیل
از چاله به چاه
از عرش به فرش
از چشم
از چشم
از چشم

   
Enigma | Comment()   
هی میگن
1396/09/19 | 15:00   
هی میگن به ما نمیخوری
خو عزیزم از بس به درد نخوری

   
Enigma | Comment()   
آدم ها رو بیخیال
1396/09/1 | 17:01   
آدم ها رو بیخیال
ببین خدا چند تا دوستت داره

   
Enigma | Comment()