دیگه نمیتونی با من باشی
1397/06/28 | 00:00   
مهم نیست که میتونی با همه باشی
مهم اینه که
دیگه نمیتونی با من باشی

   
Enigma | Comment()   
نیمه های راه
1397/06/12 | 00:00   
نیمه های راه دیدم نارفیقی میکنند
ترکشان کردم و نامم شده رفیق نیمه راه

   
Enigma | Comment()   
لطفا جلو تر نیا
1397/06/11 | 00:00   
خیلی وقت ها
خیلی دیر آدمای اطرافتو میشناسی
اون وقت تازه یاد میگیری به خیلیا بگی
لطفا جلو تر نیا

   
Enigma | Comment()