بعضیا باید
1397/07/20 | 00:00   
بعضیا باید بدونن دوستشون داری تا بمونن
بعضیا باید ندونن دوستشون داری تا بمونن

   
Enigma | Comment()   
خودمو پیدا میکنم
1397/07/7 | 00:00   

   
Enigma | Comment()   
دیگه نمیتونی با من باشی
1397/06/28 | 00:00   
مهم نیست که میتونی با همه باشی
مهم اینه که
دیگه نمیتونی با من باشی

   
Enigma | Comment()   
نیمه های راه
1397/06/12 | 00:00   
نیمه های راه دیدم نارفیقی میکنند
ترکشان کردم و نامم شده رفیق نیمه راه

   
Enigma | Comment()   
لطفا جلو تر نیا
1397/06/11 | 00:00   
خیلی وقت ها
خیلی دیر آدمای اطرافتو میشناسی
اون وقت تازه یاد میگیری به خیلیا بگی
لطفا جلو تر نیا

   
Enigma | Comment()   
خیانت
1397/05/29 | 00:00   
خیانت وقتی معنی داره که اعتماد وجود داشته باشه
ولی من که بهت اعتمادی نداشتم!

   
Enigma | Comment()   
اشتباه نگیر
1397/05/29 | 00:00   
مهربونیمو با ضعفم اشتباه نگیر
سرد بشم حتی اگه خودتو آتیش بزنی هم گرم نمیشم

   
Enigma | Comment()   
دست من نبود
1397/05/28 | 00:00   
دست من نبود
تو با پای خودت از چشمم افتادی

   
Enigma | Comment()   
بدون اون داغونی
1397/05/27 | 00:00   
رفیق اونی نیست که باهاش خوشی
رفیق اونیه که بدون اون داغونی

   
Enigma | Comment()   
به سلامتی دوست نامرد
1397/05/26 | 00:00   
به سلامتی دوست نامرد
که اگر نبود دوست با معرفت رو نمیشد شناخت

   
Enigma | Comment()   
تو مرا آزردی
1397/05/23 | 00:00   
تو مرا آزردی
که خودم کوچ کنم از شهرت
تو خیالت راحت میروم از قلبت
میشوم دور ترین خاطره در شب هایت
تو به من میخندی و به خود میگویی
باز می آید و میسوزد از این عشق ولی
برنمیگردم نه
میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد
عشق زیباست و حرمت دارد

   
Enigma | Comment()   
فقیر بودی
1397/05/23 | 00:00   
اگه کسی دلتو شکست غصه نخور
فقط بهش بگو
احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت اون فقیر بودی

   
Enigma | Comment()   
بی معرفت
1397/05/23 | 00:00   
مدام دلتو میشکنن
سکوت میکنی
هیچی نمیگی
حتی اخم هم نمیکنی
قلبتو برمیداری و آروم میری
اون وقت اسمتو میذارن
بی معرفت

   
Enigma | Comment()   
حد بذارین
1397/05/23 | 00:00   
بیشترین ضربه ها رو
خوب ترین آدما میخورن
واسه خوبیاتون حد بذارین
به هر کسی به اندازه لیاقتش بها بده
نه به اندازه مرامت رفیق من

   
Enigma | Comment()   
بد ترین سکانس زندگی
1397/05/23 | 00:00   
یکی از بد ترین سکانس های زندگی اون جاست که
پشیمون میشی از محبت هایی که کردی
به کسایی که
ارزش خوبی رو نمیدونن و باعث میشن تو دیگه اون آدم سابق نباشی

   
Enigma | Comment()   
سلامتی دل خاکیا
1397/05/23 | 00:00   
سلامتی دل خاکیا
منو فروختی رفتی با کیا؟!

   
Enigma | Comment()   
هیچ راه برگشتی نداری
1397/05/22 | 00:00   
از چشمم که بیفتی
دیگه هیچ راه برگشتی نداری
پس حواست به حرفات و رفتارت باشه

   
Enigma | Comment()   
کاش
1397/05/19 | 00:00   
کاش یکی باشه
که باهاش حرف بزنی سبک بشی نه پشیمون

   
Enigma | Comment()   
یک بار برای همیشه
1397/05/17 | 00:00   
و روزی
آدمها یک بار برای همیشه از چشمانت می افتند
مهم نیست نسبتشان چقدر نزدیک است یا دور
مهم این است که تو تا ابد
هیچ حسی به آنها نخواهی داشت

   
Enigma | Comment()   
توجه
1397/05/16 | 00:00   
دوست داشتن آدم ها رو میشه از توجه اونا فهمید
وگرنه حرف رو که همه میتونن بزنن

   
Enigma | Comment()   

 Other Pages: 1 2 3 4 5 6