روز جهانی چپ دست ها
1397/05/22 | 13:00   
امروز روز جهانی چپ دست هاست و اینجانب به عنوان یک چپ دست وظیفه خودم میدونم این روز رو به چپ دست های دیگه هم تبریک بگمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pnghttp://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.png

روز جهانی چپ دست ها
روز
باهوش ترین
هنرمند ترین
خلاق ترین
اقلیت جهان
http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngمبارکـــــــــــــhttp://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

چند تا عکس نوشته به مناسبت امروز:

   
Mahtab | Comment()